Köpvillkor

Priser
Alla priser är angiva i Svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Frakt
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Grundfrakten är för närvarande från 139 kr inkl. moms/ kolli

Beställning
Beställning kan göras direkt i vår butik på denna hemsida eller per tel. 0456-135 95.

Leverans
Leverans 5 arbetsdagar. Leverans sker inte under helger eller helgdagar.

Skadat gods
Eventuella transportskador reklameras direkt till transportören inom 7 dagar. Brist eller annat fel i leveransen reklameras via mail till oss (Info@ventex.se) eller på tel. 0456-135 95.

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan anledning inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Vi tillämpar Ångerrätt/Öppet köp i 30 dagar.Returnerade varor krediteras fullt vid retur i oskadat skick exklusive returfraktkostnader. Eventuellt specialbeställda varor tages ej i retur.
Betalning

Fakturaköp
I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda betalning mot 10 dagars faktura. För denna tjänst debiterar vi en fakturaavgift på 29 kr (inkl moms). När du väljer att betala mot faktura sker en kreditupplysning på ditt personnummer.

Leverans sker till den adress som finns registrerad såsom folkbokföringsadress. Betalningsvillkor är 10 dagar netto.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från förfallodagen. Vid påminnelse debiterar lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Vid beställning mot faktura måste beställaren vara minst 18 år

Dela upp betalningen
Svea Ekonomi AB erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan,teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal.

För att beviljas kontokredit krävs att Du skriver under det avtal Svea skickar till Dig och återsänder detta till Svea inom 8 dagar. Om Du inte gör detta har kontoavtal inte ingåtts och Du ska därför betala hela beloppet på en gång enligt den faktura Svea sänder till Dig under nästa månad. Svea kommer även att påföra ränta på fakturan (enligt gällande prislista) för tiden mellan leveransen och fakturans förfallodatum.

Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle Du betalar till Svea så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller.

Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.

Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst. Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort. Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra.

Om Du vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden den lägsta månadsbetalningen att höjas. Ju kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill Du ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan Du kontakta Svea på telefon 08 – 7352969 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om Du utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera Dig separat för de olika köpen. Självklart slipper Du i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad.

Om Du inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för Din räkning att betala Ditt inköp hos Ventex Entreprenad AB.

Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 7352969 för närmare information.

Läs mer om allmänna villkoren på:
http://www.sveawebpay.se/?page=delbetala_allmanavillkor

Förskott BG
Leverans sker när full betalning är Ventex Entr AB tillhanda på Bankgiro nr 5257-2047

Efterkrav
Efterkrav sker via Schenker. Vid försäljning mot efterkrav betalas försändelsen vid hämtningsstället. Om du inte skulle lösa ut din sändning mot efterkrav kommer vi att debitera dig en hanteringskostnad på 250:- + samtliga fraktkostnader (frakt, returfrakt och andra eventuella avgifter).

Faktura (Företag)
Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 9,5%.

Information om distansavtal och om personuppgiftslagen
För krediter som ingås på distans, till exempel via Internet eller svar på brevutskick där Du personligen inte träffar kreditgivaren gäller Distansavtalslagen. Svea har därför skyldighet att lämna viss information. Sådan information finns tillgänglig i de allmänna villkoren till Kontoavtalet. De allmänna villkoren läser du genom att klicka på länken allmänna villkor.

Svea är även skyldig att lämna information enligt Personuppgiftslagen. Även sådan information finns i de allmänna villkoren.

Garanti
På alla produkter/material lämnas garantier enligt respektive tillverkares garantivillkor, dock minst 1 år.
Skydd gällande personuppgifter
När du beställer varor i vår butik uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, telnr, e-postdress etc. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice.