Priser
Alla priser är angiva i Svenska kronor (SEK) inklusive moms.

Frakt
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Grundfrakten är för närvarande från 139 kr inkl. moms/ kolli

Beställning
Beställning kan göras direkt i vår butik på denna hemsida eller per tel. 0456-135 95.

Leverans
Leverans 5 arbetsdagar. Leverans sker inte under helger eller helgdagar.

Skadat gods
Eventuella transportskador reklameras direkt till transportören inom 7 dagar. Brist eller annat fel i leveransen reklameras via mail till oss (Info@ventex.se) eller på tel. 0456-135 95.

Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan anledning inom 14 dagar från det man tagit emot varorna. Vi tillämpar Ångerrätt/Öppet köp i 30 dagar. Returnerade varor krediteras fullt vid retur i oskadat skick exklusive returfraktkostnader. Eventuellt specialbeställda varor tages ej i retur.

Betalning

Förskott BG
Leverans sker när full betalning är Ventex Entr AB tillhanda på Bankgiro nr 5257-2047

Faktura (Företag)
Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 9,5%.

Information om distansavtal och om personuppgiftslagen
För krediter som ingås på distans, till exempel via Internet eller svar på brevutskick där Du personligen inte träffar kreditgivaren gäller Distansavtalslagen. Svea har därför skyldighet att lämna viss information. Sådan information finns tillgänglig i de allmänna villkoren till Kontoavtalet. De allmänna villkoren läser du genom att klicka på länken allmänna villkor.

Garanti
På alla produkter/material lämnas garantier enligt respektive tillverkares garantivillkor, dock minst 1 år.

Skydd gällande personuppgifter
När du beställer varor i vår butik uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, telnr, e-postdress etc. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice.