Ventex 300Plus

Produkten är slut och kommer ej tillverkas mer. Reservdelar till aggregaten kan ni fortfarande köpa i vår webshop.

Artikelnr: 62300 Kategori:

Produktbeskrivning

Beskrivning
Rekomenderas till 150-250 m2
Höljets översida är inspektionslucka genom vilken de inre komponenterna blir åtkomliga. Aggregatet är försett med fabriksmonterad utvändig isolering, för placering i ouppvärmt utrymme.
Till- och frånluftsfläktarna är av radialtyp med framåtböjda skovlar. De är försedda med 2-poliga överhettningsskydd vilka återställs manuellt genom att matningsspänningen bryts för ett kort stund.
Max.tillåten omgivningstemperatur är 40ºC.
Aggregatet är komplett med reglering av värmare och fläktar och har transformatorer för iniduell injustering av till- och frånluftsfläktarna.
Värmeväxlaren är av korsströmstyp. Den är uppbyggd av plana respektive korrugerade, korslagda lameller av glasfiber, som bildar en mängd kanaler. På så vis får man skilda luftvägar för till- och frånluften.
Filter, värmeväxlare och fläktar är lätt åtkomliga för inspektion och rengöring.
Aggregaten har automatisk avfrostning Via tidur som stoppar tilluftsfläkten 5 min/30min vid avfrostningsbehov.
Aggregatet har eftervärmare på 1250w som är försedda med termostat för konstant tilluftstemperatur.
Värmare är försedd med två av varandra oberoende överhettningsskydd. Det ena är en-poligt och har automatisk återgång, medan det andra är två-poligt och har manuell återställning.
För köksventilation installeras separat spisfläkt.

Material- och ytbehandling
Miljöklass M1, VVS AMA 83.
Hölje och fläktar: Aluzinkbelagd stålplåt.
Värmeväxlare: Glasfiberlameller
Isolering: Mineralullsskivor
Frånluftsfilter: G 85
Tilluftsfilter: G 85

Reglering
Aggregatet är försett med komplett reglering av värmare och fläktar och har transformatorer för individuell injustering av till- och frånluftsfläktarna. Normalvarvtalet kan väljas i 5 steg och därtill kommer forcerat flöde (Max flöde).
Det finns även möjlighet att styra fläktarna via en yttre timer och hjälprelä.

Arikelnr: 62300